Kontroler danychNext Retail Ltd. ("Next", "nas") z siedzibą w Wielkiej Brytanii (adres: Desford Road, Enderby, Leicester LE19 4AT, Wielka Brytania) jest kontrolerem danych w odniesieniu do danych osobowych użytkowników niniejszej strony.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw 2016, poz.922; "Personal Data Protection Act ").